POLIESTERSKI BAZENI – 4,5 * 2,5 – MODEL 2020

POLIESTERSKI BAZENI – 6,3 * 3 – MODEL 2020

POLIESTERSKI BAZENI – 7,5 * 3,5 – MODEL 2020

POLIESTERSKI BAZENI – 8 * 4 – MODEL 2020

POLIESTERSKI BAZENI – 9,0 * 3,5 – MODEL 2020

STARI MODELI KOJI VIŠE NISU U PROIZVODNJI


POLIESTERSKI BAZENI – MALI – STARI MODEL

POLIESTERSKI BAZENI – VELIKI – STARI MODEL

POLIESTERSKI BAZENI – MODULARNI – STARI MODEL

BETONSKI BAZENI