Vinifikator Ganimede:

Velika novost u primjeni sistema GANIMEDE na bazi prastare tradicionalne prerade grožđa u vino, gdje priroda radi za čovjeka. inovativnom i efikasnom metodom GANIMEDE postiže najbolje rezultate u vinifikaciji, bez da vrh klobuka pretvoren u kom otvrdne, dozvoljavajući efikasno selektivno vađenje fenolnih supstanci i skraćuje proces vinifikacije (3 - 6 dana).
Za razliku od dosadašnjih kompliciranih mehaničkih i električnih uređaja, koji grubim djelovanjem proizvode neželjene količine taloga s rastvaranjem supstanci u moštu koje karakteriziraju naznake gorčine-trpkosti i zatvarajućeg okusa, metoda GANIMEDE potencijal CO2 iz grožđa koristi da na mekan i efikasan način proizvede vina željenom ekstrakcijom boje, polifenola i vina bogata ekstraktima i sortnim aromama. u primjeni metode GANIMEDE, tijekom faze vrenja korisnik-enolog ima na vlastitom raspolaganju enormnu količinu CO2 koja se razvija djelovanjem kvasca (od 40-50 litara CO2 za svaku litru mošta). u ovoj fazi metoda GANIMEDE koristi ovaj potencijal na mekani, efikasan i ciljani način iskorištavajući 100% zrna grožđa. Izvrdba vinifikatora sa ljevkastim dnom, po sistemu GANIMEDE, stavlja prednosti korisniku-enologu kod izdvajanja sjemenki nakon prvog i drugog dana vinifikacije i potpunu automatiziranost kod punjenja moštom i pražnjenja provrelog mošta pomoću podtlačnih eliptičnih pumpi s gumenim rotorom upravljanih planetarnim varijatorom brzine. Isto tako vinifikator po sistemu GANIMEDE je izveden sa plaštem za kontrolu temperature sa glikolom sa mogućim spajanjem na zajedničku ili zasebnu rashladnu jedinicu.

Metoda GANIMEDE se koristi za proizvodnju crvenih vina tijekom tri faze:

– predfermentativne

– fermentativne i

– poslijefermentativne.

Za proizvodnju bijelih vina pronalazi važnu primjenu u fazi maceracije sa doidatnim CO2 iz čeličnih boca.